Ponuka internetových stavebnín

Overené našimi zákazníkmi

 • Komunikacia
  Rychle dorucenie
  Overený zákazník
 • Komunikácie je top, a velmi dobré ceny
  Overený zákazník
 • Dobrá cena produktu
  Profesionálny prístup, príjemné vystupovanie, dodávka v poriadku, termín zo strany dodávateľa dodržaný.
  Overený zákazník
 • Rýchle dodanie ,bez problémov
  Overený zákazník
 • Rychlosť dodania
  Overený zákazník

 

Reklamačný protokol - popis vád(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte reklamovať vady)

Predávajúci:

1. Terra Trading, s.r.o, Hraničná 667/8, 058 01 Poprad

e-mailová adresa: obchod@vasestavebniny.sk

 

Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady / závad.

 

Tovar som zakúpil/zakúpila cez e-shop Vašestavebniny.sk, objednávka č.: ....................   dňa:.............

 Tovar dodaný dodací list č.: ....................                                                                             dňa:.............

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

– Reklamovaný tovar :..............

 

– Predmet reklamácie tovaru: ..............

 

– Popis vady: ..............

 

 

 

 

 

– Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená takto (označte):

a) opravou tovaru

b) výmenou tovaru

c) vrátením peňazí na účet                                                                v ......................................................... IBAN:

d) zľavou z kúpnej ceny

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): ..............

 

– Dátum: ..............

 

Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci):

 

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Vami uplatnená reklamácia bola vybavená nasledovne (platí označené):

a) opravou tovaru

b) výmenou tovaru

c) vrátením peňazí na účet                                                                v.......................................................... IBAN:

d) zľavou z kúpnej ceny

e) reklamácia nebola uznaná

Reklamácia

Doručená dňa:............................................                         vybavená dňa: .............................                           zamietnutá dňa:.......................

 

Vyjadrenie k reklamácii:

 

 

 

 

 

Ak bola reklamácia zamietnutá, môžete sa obrátiť o vykonanie odborného posúdenia na: SOI

 

číslo reklamácie:.....................

 

reklamáciu vybavil:..................................                                                                                    Dňa:.................................

 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.